×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

Moją misją jest inspirowanie działaczy organizacji pozarządowych do nieustannego rozwoju w procesie tworzenia wspólnego dobra społecznego. Jest nią również zachęcanie potencjalnych darczyńców do aktywnej filantropii.

Fundraising w swej koncepcji budowania relacji może a nawet powinien łączyć darczyńców i obdarowanych, skłaniając obie te grupy do szczerego i umiejętnego dzielenia się swoimi zasobami i talentami.

Jako przedsiębiorca, od wielu lat zaangażowany we własną działalność gospodarczą, uzyskałem spore doświadczenie w trudnej sztuce budowania długotrwałych relacji osobistych i handlowych. Prowadzę nieprzerwanie własną firmę. GF MICROSYSTEMS , którą zawiązałem w roku 1987.

Od kilku lat w ramach działalności społecznej współpracuję z trzecim sektorem. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz współzałożycielem Poznańskiego Klubu Fundraisera.

Pragnę dostarczyć zarówno organizacjom jak i darczyńcom aktualną wiedzę. Pozostaję w tej kwestii do Państwa dyspozycji. Proszę o opinie, komentarze lub zapytania dotyczące umieszczonych treści i artykułów.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. 

/1 Kor 13,3/

Design: Solmedia 2022