Na klika dni przed spotkaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Fundraisingu pojawiło się kilka zasadniczych pytań  o dalszą drogę rozwoju PSF. Jakie symptomy osłabienia jako członkowie PSF zauważyliśmy?

Design: Solmedia 2021