×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

blog2.jpg

Większość  organizacji pozarządowych jest przekonana, że nie stać ich na fundraising. Z trudem  pozyskane pieniądze przeznaczają wyłącznie na działalność  statutową i pomoc dla swoich beneficjentów. W rzeczywistości środki finansowe wygospodarowane  na fundraising  oraz czas poświęcony na jego wdrażanie, powinny być traktowane jako inwestycja w rozwój i to jest chyba kluczowy problem NGO.

Największe organizacje charytatywne takie jak np. , Fundacja Anny Dymnej, Stowarzyszenie Wiosna, Szlachetna Paczka czy Caritas , osiągnęły dynamiczny  rozwój w oparciu o rozwinięty  fundraising. Skuteczny fundraising  dostarcza  organizacji  środki finansowe, darmowe korzystanie z zasobów firm oraz instytucji, a w konsekwencji bezpłatny dostęp do ich produktów oraz technik „know how  „  Metody pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe podlegają dziś prawom rynkowym. Podobnie jak firmy czy Instytucje  muszą  one same zabiegać o stabilność finansową. – Fundraising okazuje się tutaj jedną z najskuteczniejszych metod.

 

Design: Solmedia 2022