blog2.jpg

Większość  organizacji pozarządowych jest przekonana, że nie stać ich na fundraising. Z trudem  pozyskane pieniądze przeznaczają wyłącznie na działalność  statutową i pomoc dla swoich beneficjentów. W rzeczywistości środki finansowe wygospodarowane  na fundraising  oraz czas poświęcony na jego wdrażanie, powinny być traktowane jako inwestycja w rozwój i to jest chyba kluczowy problem NGO.

Design: Solmedia 2021