×

Uwaga

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

blog2.jpg

Większość  organizacji pozarządowych jest przekonana, że nie stać ich na fundraising. Z trudem  pozyskane pieniądze przeznaczają wyłącznie na działalność  statutową i pomoc dla swoich beneficjentów. W rzeczywistości środki finansowe wygospodarowane  na fundraising  oraz czas poświęcony na jego wdrażanie, powinny być traktowane jako inwestycja w rozwój i to jest chyba kluczowy problem NGO.

Na klika dni przed spotkaniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Fundraisingu pojawiło się kilka zasadniczych pytań  o dalszą drogę rozwoju PSF. Jakie symptomy osłabienia jako członkowie PSF zauważyliśmy?

Design: Solmedia 2021